תקנון שימוש באתרי סמוראי הנדסה

לתשומת לבכם: נוכחותם באתרי קמפיינים של פרוייקטים ואתר החברה מעיד על הסכמתכם לתנאי התקנון הבאים, אשר זמינים לצפיה מלינק שמוטמע בגלוי במיניסייט. אנא קראו בקפידה את תנאי שימוש אלה מטה

  1. הסימון וי () בתיבת הסימון (צ'קבוקס) אשר ממוקמת לצד הכיתוב "אני מאשר/ת את התקנון. אשר בחלק 'מילוי הפרטים' (להלן 'תיבת הלידים') שבאתר / מיני אתר של סמוראי הנדסה, מהווה עדות לכך כי קראת והנך מאשר את הסכמתך לתקנון שלהלן.
  1.  כמו כן, מילוי פרטיך בתיבת לידים זו דנן, מעידה על הסכמתך המפורשת, לקבלת דיוור פרסומי, אם בישירות לכתובת הדואר האלקטרוני שלך, בדואר פיזי לכתובת מגוריך, או במסרון (SMS) לטלפון הנייד שברשותך. שליחת דיוור לאחת או יותר משלושת הערוצים הללו, אינה מבטלת את זכותה של סמוראי הנדסה למשלוח דיוור פרסומי בערוץ אחר, כאשר הובהר שאתה מוותר מראש על האפשרות לטעון כנגד החברה ו/או מי מטעמה בעניין זה בו עסקינן.
  1. זכותך המלאה, כמובן, לנצל את האפשרות ליידע את סמוראי הנדסה על 'סירוב לקבל דיוור פרסומי' בעתיד, בכל זמן נתון. הודעה זו מחויבת להימסר בכתב לחב' סמוראי הנדסה (או מי מטעמה).
  1. בנוסף; מילוי פרטיך ולחיצה על כפתור ה-'שלח' מהוים הסכמה מלאה מצידך לקבלת חומר פרסומי ישיר או עקיף, לרבות באמצעות הדואר / דוא"ל / טלפונית / פקס וכו', מצד חב' סמוראי הנדסה ו/או מי מטעמה, לטובת קידום מכירות, שיווק וכיוצ"ב .
  1. למען הסר ספק: ל סמוראי הנדסה החברה שמורה הזכות להשתמש בפרטים האישיים אשר תמסור, מבלי שיבוצע הליך 'זיהוי משתמש', אם לטובת מסירתו לגורמים אחרים ו/או לטובת ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו.
  1. מובהר להלן מראש, שאין באפשרות סמוראי הנדסה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות

למחשביה ו/או חשיפת המידע השמור (מפני מבצעי פעולות בלתי חוקיות), היות ומדובר ביצוע פעולות בסביבה מקוונת. חלילה היה ויעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

  1. כל האמור בתקנון זה אשר לפניכם, מתייחס באופן שווה לכל המגדרים באשר הם.

השימוש בלשון זכר נובע מטעמי נוחות בלבד.