שרותי קונסטרוקטור והיתרי בניה

עומדים בפני הקמת מבנה? פנה לקונסטרוקטור עתיר נסיון. בלי ייעוץ וליווי של קונסטרוקטור נחשפת סכנה של קריסה של המבנה שעשוי לסכן את הדיירים, בורר מטעם בית המשפט, בדק בית, חוות דעת משפטית, בדיקת תכניות וחתימת קונסטרוקטור