חברת נתי רואה חשיבות עליונה ומחויבות לנושא הנגישות, שוויון, אי הפליה ושירות נגיש לאנשים עם מגבלות.
הצהרת הנגישות לאתר האינטרנט
באתר נתי מותקן מודול מיוחד המאפשר לבעלי מגבלה לגלוש באתר באופן המתאים גם לבעלי מוגבלות ואשר הופך את האתר לנגיש לקריאת התוכן שבו.
מודול הנגישות מאפשר הגדלה ושינוי של גודל הפונט \ צבעי הפונט שינוי ניגודיות, הבהרת הרקע, ניגודיות הפוכה, והפיכה של האתר כולו לגווני אפור.
מודול הנגישות נמצא בחלק הימני התחתון של האתר וצבעו כחול
להלן פרטי אחראי הנגישות בחברה
שחר שלוש
טלפון 02-1112223
פקס: 02-1122334
mail@idonow.com